Verkstaden

I vår moderna maskinpark blir många kreativa idéer verklighet. Här är arbetet ”på riktigt” och leds av lärare med erfarenhet och kompetens från yrkesområdet industriteknik. Vår teknik och våra produktionsmaskiner motsvarar det senaste inom högteknologisk utrustning vilket också gör att eleverna är mycket väl förberedda för praktik och yrkesliv.

"När vi började jobba i verkstaden så var det ganska svårt, för vi kunde inget. Nu när vi har vant oss och lärt oss så är det roligt. Bilden vi hade innan av arbetet i verkstaden, var också att det kunde vara tungt och slitsamt, men det stämmer inte alls, det är lätt och kul. Skolans verkstad är också jättefräsch, den känns nybyggd, och vi får lära oss mycket till exempel säkerhet och rutiner. Det känns tryggt, om man skulle råka göra något fel på en lektion så är man inte rädd för att det skulle sluta illa. När man sedan kommer ner till Sandvik på praktik så känner man igen sig. Även om det inte är samma maskiner, så är principen densamma och det gör det lättare att jobba, man känner sig säker på vad man gör. Roligast i verkstaden är de manuella svarvarna. Först får vi rita något som vi själva formger och sedan tillverka det. Man får vara med om en hel process."                                   

Eleverna Philip och Omar, i WH19.