Vem var Wilhelm Haglund?

Wilhelm Haglund lade grunden för Gimoverken 1951.

1942 beslutade dåvarande Sandvikens Jernverk att satsa på tillverkning av hårdmetallverktyg. Den som fick ansvaret för att leda den nya verksamheten var Wilhelm Haglund. Under hans brinnande entusiasm och förmåga att välja och inspirera kompetenta medarbetare, utvecklades hårdmetallrörelsen under 1900-talet till koncernens mest framgångsrika verksamhetsgren. Wilhelm Haglund verkade också för Sandviks etablering av hårdmetalltillverkning i Gimo 1951 och la på så sätt grunden för Gimoverken.

1958 utsågs Wilhelm Haglund till koncernchef för Sandvik, en post som han hade fram till pensionen 1967. Hans period som VD kännetecknades av framsynta investeringar inom alla de områden där Sandvik var verksamt, samt internationalisering genom utbyggnad av dotterbolagsorganisationen, vilket tillsammans lade grunden till dagens högteknologiska internationella verkstadsföretag.

Wilhelm Haglund promoverades 1978 till teknologie hedersdoktor vid Chalmers Tekniska Högskola och mottog 1981 Sveriges Mekanförbunds förnämsta utmärkelse, Mekanprismat.

Utbildning och fortbildning har alltid varit en nyckel för Sandviks framgångar och som ett led i att säkra den framtida kompetensen för Sandviks fabriker invigdes den nya gymnasieskolan i Gimo 2007, med speciell inriktning mot industriteknik. Skolan fick namnet Wilhelm Haglunds gymnasium (WHG) och har en ägarfördelning mellan Sandvik AB (91%) och Östhammars kommun (9 %).