Försäkringsinformation 

 

Ungdomar från Östhammars kommun försäkras enligt en påhängsförsäkring hos Protector. Elever från andra kommuner är försäkrade i respektive hemkommun. För mer information, vänligen se respektive hemkommuns hemsida.