ägarskap

Wilhelm Haglunds gymnasium (WHG) startade hösten 2007 och drivs som ett bolag – Gimo Utbildnings AB -  och ägs till 91% av Sandvik AB och till 9% av Östhammars kommun. Inom Gimo Utbildnings AB finns även en uppdragsutbildning.

Uppdragsutbildningen erbjuder i första hand Sandviks anställda utbildningar inom skärande bearbetning, arbetsmiljö, säkerhet, materialteknik, underhåll, hållbar produktion och truck & lift.
Vi erbjuder samma utbildningar till företag och organisationer i regionen.  

För att komma i kontakt med oss är det enklast att skicka ett mail till sandvikutbildningsab@sandvik.com

Mer information om uppdragsutbildningen hittar du HÄR (Länk).

 

 

 

 

Skolan leds ytterst av en styrelse bestående av representanter för Sandvik Coromant och Östhammars kommun. Under styrelsen finns en ledningsgrupp bestående av VD, rektor för gymnasieskolan, biträdande rektor, skoladministratör, två samordnare samt chefen för uppdragsutbildningen. Ledningsgruppen har övergripande ansvar för hela utbildningsbolaget. Gymnasiets lärare är indelade i mentorsteam med ansvar för varsin årskurs. De är också organiserade i institutioner utifrån ämnestillhörighet, där varje institution ansvarar för ekonomi, inköp, kursplanering och ämnets utveckling.

  

Om Sandvik

 

Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern med omkring 43 000 anställda med ett starkt fokus att förbättra kunders produktivitet, lönsamhet och säkerhet.

 

Vår verksamhet är baserad på unik kompetens inom materialteknik, omfattande kunskap om industriella processer och nära samarbete med kunder. Detta har, tillsammans med kontinuerliga investeringar inom forskning och utveckling (FoU), gett oss en världsledande position inom följande huvudområden:

 

  • Verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning
  • Maskiner, verktyg, service och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin
  • Avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning

 

Sandvik bedriver sin verksamhet inom tre affärsområden som ansvarar för forskning och utveckling (FoU), tillverkning och försäljning av sina respektive produkter och tjänster.