ägarskap

Wilhelm Haglunds gymnasium (WHG) startade hösten 2007 och drivs som ett bolag – Gimo Utbildnings AB -  och ägs till 91% av Sandvik AB och till 9% av Östhammars kommun. Skolan leds ytterst av en styrelse bestående av representanter för Sandvik Coromant AB och Östhammars kommun. Under styrelsen finns en ledningsgrupp bestående av VD, rektor för gymnasieskolan och skoladministratör. Ledningsgruppen har övergripande ansvar för hela utbildningsbolaget. Gymnasiets lärare är indelade i mentorsteam med ansvar för varsin årskurs. De är också organiserade i institutioner utifrån ämnestillhörighet, där varje institution ansvarar för ekonomi, inköp, kursplanering och ämnets utveckling.

 

 

Om Sandvik

 

Sandvik AB är en högteknologisk och global industrikoncern med omkring 43 000 anställda runt om i världen. Verksamheten är baserad på unik kompetens inom materialteknik, omfattande kunskap om industriella processer och nära samarbete med kunder. Detta har, tillsammans med kontinuerliga investeringar inom forskning och utveckling (FoU), gett en världsledande position inom följande huvudområden:

 

  • Verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning.
  • Maskiner, verktyg, service och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin.
  • Avancerade rostfria stål- och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning.