Hållbar utveckling

Vår värld står inför stora utmaningar och vår skola vill möta efterfrågan på ökad kompetens inom hållbar utveckling. Därför genomsyrar FN:s globala mål verksamheten på Wilhelm Haglunds gymnasium.

Vi vill fördjupa kunskaperna om, och i kurser och undervisning lyfta fram, begreppet ”hållbar utveckling” (FN:s SDG – Sustainable Development Goals) genom att bland annat arbeta i olika ämnesöverskridande projekt och på så sätt sträva mot läroplanens mål om att eleverna ska skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna och hitta sätt att leva och arbeta för att skapa hållbar utveckling.