Hållbar utveckling

Vår värld står inför stora utmaningar och vår skola vill möta efterfrågan på ökad kompetens inom hållbar utveckling. Därför genomsyrar FN:s globala mål verksamheten på Wilhelm Haglunds gymnasium.

Vi vill fördjupa kunskaperna om, och i kurser och undervisning lyfta fram, begreppet ”hållbar utveckling” (FN:s SDG – Sustainable Development Goals) genom att bland annat arbeta i olika ämnesöverskridande projekt och på så sätt sträva mot läroplanens mål om att eleverna ska skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna och hitta sätt att leva och arbeta för att skapa hållbar utveckling.

 

Skola för hållbar utveckling

Wilhelm Haglunds gymnasium har fått utmärkelsen Skola för Hållbar utveckling för framgångsrikt arbete med lärande för hållbar utveckling. Det är en utmärkelse för skolor som jobbar med frågor som rör hållbar utveckling och handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och förbereda dem för framtiden. Några av de mål som vår skola ska uppfylla för att få utmärkelsen är att öka elevernas inflytande och utveckla deras självledarskap, jobba ämnesöverskridande inom hållbar utveckling och arbeta forskningsanknutet med pedagogisk utveckling.

Mer information om utmärkelsen hittar du på skolverket