Schoolsoft

 

Vi använder oss av Schoolsoft för schema, skoluppgifter och närvarorapportering. Personal, elever och vårdnadshavare har inloggning till sidan.

 

Logga in.