SOMMARJOBB OCH APL

En viktig del av utbildningen är att komma ut i verkligheten och möta det riktiga arbetslivet. På Wilhelm Haglunds gymnasium gör du sammanlagt minst 16 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) företrädesvis på Sandvik Coromant i Gimo. Under det tredje året finns möjlighet att också praktisera på något annat teknikföretag i regionen. Du erbjuds också sommarjobb på Sandvik Coromant där du har praktiserat under läsåret.

Under tredje läsåret erbjuds eleverna att göra sin APL på något av Sandviks dotterbolag utomlands. Varje år reser elever från Wilhelm Haglunds till länder som Japan, USA, Frankrike, Kina, Indien och Australien för att jobba och lära känna landet, dess invånare, kultur och inte minst arbetskultur.

Praktik i verkligheten på Sandvik Coromant ger goda grunder för det framtida arbetslivet.