Hälsa, motion & Reacta

Idrott och motion, samt nyttig kost, är viktiga inslag på skolan – allt för att ge eleverna möjligheten att leva ett friskt och innehållsrikt liv. Eleverna har någon slags fysisk aktivitet på schemat två till tre gånger i veckan, en av gångerna tillsammans med skolans personal. Skolan anordnar också ett antal friluftsdagar av varierande karaktär under året. Färsk frukt finns alltid tillgänglig för eleverna, samt en vattenautomat med både kolsyrat och vanligt vatten.

 

Wilhelm Haglunds gymnasium erbjuder eleverna att starta hälsoråd med stöd från Reacta. Reacta är en ideell organisation som finansieras via bidrag från olika givare. Hälsoråden bedriver hälsofrämjande verksamhet och genom Reacta får de vägledning, information, inspiration, stöd, bidrag och coachning om hur verksamheten startas, bedrivs och utvecklas. För tillfället drivs flera hälsoråd på skolan av olika elevgrupper.