SKOLSKJUTS

Åker du buss till skolan? Här hittar du all information. OBS! Bussarna stannar på Bruksgymnasiets parkering.

https://www.osthammar.se/sv/nyheter/2018/information-om-skolskjuts-och-elevresor-infor-lasaret-20182019/