Vill du ta ledigt? 

Upp till tre dagars ledighet kan beviljas av din mentor, det är också till denne du lämnar din ansökan om ledigheten. Längre ledigheter ska godkännas av rektor, men kontakta alltid din mentor först.

Blankett hittar du på School Soft.