APL-PERIODER

F.r.o.m läsåret 19-20 ändrar vi våra APL-perioder. Åk1 och 2 kommer att ha fyra veckors APL på vårterminen. Vi kommer även ha APL för båda paketen i åk3 på Sandvik coromant i Gimo/Teknikcollegeföretagen samt utlandsapl:n kvarstår.

Vi kommer fortsätta med nedanstående upplägg för klasserna WH18 och Wh17.

I årskurs 1 och 2 gör eleverna sammanlagt sex veckors APL på Sandvik Coromant i Gimo. Under det tredje läsåret erbjuds eleverna att praktisera utomlands under fyra veckor. De som läser inriktningen Paket 1 gör ytterligare fyra veckors praktik på ett teknikföretag i regionen.

APL-perioder under läsåret 2019-2020:

Åk 1 (WH19): 3,4,5,6

Åk 2 (WH18): 40,41,42,4,5,6

Åk 3 (WH17): 8, 9, 10, 11, 12 (utlands-APL).

Paket 1 även: 18,19,20,21 (tisdag-fredag)