APL-PERIODER

I årskurs 1 och 2 gör eleverna sammanlagt sex veckors APL på Sandvik Coromant i Gimo. Under det tredje läsåret erbjuds eleverna att praktisera utomlands under fyra veckor. De som läser inriktningen Paket 1 gör ytterligare fyra veckors praktik på ett teknikföretag i regionen.

APL-perioder under läsåret 2018-2019:

Åk 1 (WH18): 44,45,46,10,11,12

Åk 2 (WH17): 40,41,42,5,6,7

Åk 3 (WH16): 8, 9, 10, 11, 12 (utlands-APL).

Paket 1 även: 18,19,20,21 (måndag-torsdag)