WHG återgår till distansundervisning

Publicerad: 12/4/2020 3:35:38 PM

Efter ett beslut av regeringen och Folkhälsomyndigheten går gymnasieskolorna i Sverige tillbaka till distansundervisning från måndag 7 december fram till 6 januari 2021. Det innebär att eleverna på Wilhelm Haglunds från och med nästa vecka fortsätter sina studier hemifrån resten av terminen.

 


Anledningen är att Folkhälsomyndigheten bedömer att distansundervisning i kombination med det kommande jullovet skulle bidra till den bromsande effekt som nu behövs för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället. Undantag från distansundervisningen kommer bland annat att kunna göras för:

 

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp
  • nationella prov
  • andra examinationer som inte går att genomföra på distans
  • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

 

Det här innebär att eleverna på WHG får möjlighet att komma till skolan och genomföra vissa moment i praktiska kurser i verkstaden samt till exempel skriva prov och hålla muntliga framföranden, men att majoriteten av undervisningstiden sker hemifrån via dator. På så sätt kan vi säkerställa att viktiga delar av elevernas utbildning varken försenas eller uteblir, samtidigt som hänsyn till risken för smittspridning tas.

Undervisningen sker, liksom under distansen i våras, via lärplattformen Microsoft Teams. Information från skolan kommer att skickas ut via hemsidan, på mail, på Schoolsoft och via nämnda Microsoft Teams. Det är viktigt att eleverna verkligen tar del av den information som delges, då idag oförutsedda händelser kan komma att påverka schema och liknande. Vi ber också er vårdnadshavare att uppmuntra och stötta era barn i att sköta skolarbetet, då distansundervisning kräver mer av ansvarstagande och självdisciplin än vanligt.

 

Ett nytt schema finns tillgängligt på hemsidan, på Schoolsoft och skickas till eleverna via Teams. Det ordinarie schemat i Schoolsoft gäller alltså inte. Vid minsta tvekan är ni välkomna att kontakta, skolledning, mentorer eller undervisande lärare för frågor. Eleverna förväntas delta på alla lektioner via Microsoft Teams där närvaro tas i början av varje lektion, utom vid de tillfällen då de ska vara på plats i skolan.

 

ÖVRIG INFORMATION:

  • Om en elev har behov av att komma till skolan för att exempelvis hämta en bok, så går det bra efter överenskommelse med mentor eller någon lärare.
  • Vid dålig uppkoppling eller om datorn inte fungerar – kontakta mentor.
  • Vid sjukdom – sjukanmäl i Schoolsoft och kontakta mentor.
  • Skolmatsalen på Bruksgymnasiet kommer att vara öppen de dagar som eleverna har undervisning på skolan.
  • Enligt UL går skolbussarna som vanligt.

 

 

Vi klarade detta i våras och vi kommer tillsammans att klara det igen!

 

Med hopp om gott samarbete från alla parter,

Lena Marklund, rektor vid Wilhelm Haglunds gymnasium