Studenten 2020 (1)

Publicerad: 5/12/2020 7:37:54 AM

Wilhelm Haglunds gymnasium kommer den 5 juni att genomföra studentfirande på skolan utifrån Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och efter önskemål från vårt elevråd.

 

Gimo 2020-05-11

 

 

Wilhelm Haglunds gymnasium kommer den 5 juni att genomföra studentfirande för WH17 på skolan utifrån Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och efter önskemål från vårt elevråd. Firandet kommer att ske i S1/S2 med social distansering i åtanke i en förmöblerad sal. Där har vi sedvanlig ceremoni, tyvärr utan musik, gäster och övriga elever. Studenterna och några få i personalen deltar. Ceremonin kommer att sändas för anhöriga via länk.

Till utspringet klockan 10:30 är elevernas närmaste välkomna som möter upp ute på parkeringen eller ute på skogsvägen. Vi välkomnar två personer per elev.

 

Den 28 maj kommer studenterna bjudas på studentmiddag vid Gimo Herrgård. Där kommer mösspåtagning att ske. Vi säkerställer att föreskrivna regler gäller även här. Några få ur personalen deltar.

 

Den 3 juni kommer eleverna till skolan för att städa och lämna tillbaka sina saker. Säker gruppindelning kommer ske. Till lunch denna dag ställer vi upp grillarna och äter ute med eleverna. Några få ur personalen deltar. Efter lunch samlas vi i S1/S2 för sedvanlig muntlig utvärdering av studietiden. Anu, Lena och Susanne deltar.

Detta är planlagt utifrån Östhammars kommuns utspring som startar 11:30.

 

Program studentavslutning 2020 

 

Lena Marklund, rektor vid Wilhelm Haglunds gymnasium