Rektor informerar om fortsatt arbete under pandemin

Publicerad: 10/14/2020 10:34:01 AM

På Wilhelm Haglunds gymnasium fortsätter vi arbetet kring att förebygga smittspridning i skolan. Personal och elever i skolan arbetar nära andra människor och därför finns alltid en viss risk att utsättas för smitta. Därför är det viktigt för oss att aktivt arbeta med att förhindra smittspridning och skapa en hälsosam arbetsmiljö i skolan. Wilhelm Haglunds är en liten skola och våra ca 70 elever träffas i hög grad varje dag.

 

Jag vill här påminna och berätta om vilka anpassningar som skolan gör.

 • Vi pratar med eleverna om detta fortlöpande. Inte bara hur vi ska arbeta med det på skolan, utan också i samhället till exempel i kollektivtrafiken på väg till skolan.
 • Vi undviker trängsel.
 • När vi går till matsalen går vi utomhus.
 • Vi förlägger verksamhet utomhus när det är möjligt.
 • Vi erbjuder goda möjligheter att tvätta händerna och placerar ut ytdesinfektionsmedel och handsprit.
 • Vi erbjuder digitala utvecklingssamtal.

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer har Wilhelm Haglunds gymnasium vidtagit följande åtgärder:

 • Klassrummen har möblerats med längre avstånd mellan borden och eleverna får sittplatser längre ifrån varandra än vanligt.
 • Eleverna uppmanas att hålla avstånd till lärare och skolkamrater.
 • Behållare med handsprit finns att tillgå på ett flertal ställen i skolans lokaler.
 • Toaletter, omklädningsrum och liknande kommer att städas oftare än tidigare.
 • Tvål och pappershanddukar finns att tillgå på alla platser där skolan har rinnande vatten.
 • Anslag med information om de kända symtomen på covid-19 finns uppsatta på flera ställen i skolan.
 • På grund av trängselrisk ska eleverna inte vistas i lärarnas arbetsrum. Möten sker därför i större lokaler med möjlighet till distansering.
 • Bruksgymnasiets matsal är en rymlig lokal med goda möjligheter till avstånd mellan sittplatserna. Genom schemaläggning ska risken för köer minska och personalen serverar maten direkt på elevens tallrik.
 • Idrottslektionerna kommer att i möjligaste mån att bedrivas utomhus med distans mellan eleverna. Fler omklädningsrum och duschar kommer att utnyttjas för att undvika trängsel.

 Vi har tagit höjd för vidare digital undervisning. Om lärare eller elever är frånvarande från skolan och kan delta i undervisningen så kan man göra så på länk. Vi har några exempel där elever följt undervisningen i klassrummet hemifrån, och också exempel på lärare som hemifrån undervisat elever sittande i klassrummet. Det har gått bra.

 

För att vi på WHG – personal, elever och vårdnadshavare – ska klara höstens stora utmaningar behöver vi hjälpas åt med följande:

Om eleven uppvisar något av följande symtom på covid-1 19 – stanna hemma!

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • nästäppa
 • halsont
 • huvudvärk
 • illamående
 • muskel- och ledvärk
 • diarré
 • förlorat lukt- och smaksinne

 

Sjukskriv eleven som vanligt på Schoolsoft och kontakta mentor. Om eleven bara har lindriga symtom, kanske det är möjligt att i viss mån följa undervisningen på distans.

 • Ha tålamod! En lärare kan bli sjuk och måste vara hemma. Halva klassen kanske är borta och schemat måste läggas om. Det kan hända saker i samhället som påverkar vår verksamhet. Ett stort mått av flexibilitet kommer att vara nödvändigt för oss alla. Vi kan bli tvingade att undervisa under enstaka lovdagar eller helgdagar, det kan bli längre eller kortare skoldagar, mer hemarbete, annorlunda examinationer. Det viktiga är att eleverna får den undervisning och utbildning de har rätt till.

Tveka inte att kontakta skolans ledning, mentorerna och ämneslärarna när ni har frågor eller information. Just nu är det extra viktigt att kommunikationen mellan skolan och hemmen fungerar väl.  Skolan har en beredskapsplan vid misstänkt fall av Covid-19.   

Skolinspektionen har under hösten genomfört en granskning av det rådande läget under pandemin. Du kan läsa återkopplingen här nedan.

 

Återkoppling från Skolinspektionen.  

 

Lena Marklund, rektor