Positiv feedback från Skolinspektionen

Publicerad: 1/13/2022 2:49:29 PM

När pandemin slog till i mars 2020, började Sveriges gymnasieskolor bedriva distansundervisning. WHG hade undervisning på TEAMS i teoretiska ämnen och tog emot mindre grupper av elever i verkstaden. Under läsåret 20/21 genomförde sen Skolinspektionen granskningar av skolor för att undersöka vilka konsekvenser som distansundervisningen medförde för elever och lärare.

Idag genomfördes ett seminarium där Skolinspektionen tillsammans med Skolverket lyfte vad de sett i sina granskningar och uppföljningar. De pratade även om det arbete som huvudmän och rektorer nu står inför. När granskningarna sammanställdes tyckte Skolinspektionen att Wilhelm Haglunds gymnasium utmärkte sig i arbetet med att bedriva distansundervisning och hantera de svårigheter som uppstod. Därför bjöds vår rektor in till seminariet för att berätta om våra erfarenheter.

Seminariet arrangerades med anledning av Skolinspektionens rapport Konsekvenser av fjärr- och distansundervisningen under covid-19-pandemin, som genomförts på uppdrag av regeringen och som publicerades den 1 december förra året samt den delrapport som Skolverket lämnade till regeringen den 17 december.