Meddelande från rektor

Publicerad: 3/23/2020 2:18:42 PM

Vi har nu arbetat med digitala lektioner i en vecka. Jag är mycket glad att se hur lärare och elever kämpar på och är flexibla i denna situation.

 

 

Vi har nu arbetat med digitala lektioner i en vecka. Jag är mycket glad att se hur lärare och elever kämpar på och är flexibla i denna situation. Lärarna vittnar om att de ser en aktivitet, där elever ber om feedback och hjälp i mycket högre grad än tidigare.

Vårt mål är att de flesta moment skall slutföras enligt plan detta läsår och att årskurs 3 WH17 ska få sin examen. Det har alltså visat sig görbart att bedriva de teoretiska ämnena digitalt den sista veckan. Vissa praktiska delar i vårt yrkesinriktade program är emellertid inte möjliga att hantera via distansundervisning. Vi ser därför över möjligheten att erbjuda verkstadsundervisning för friska elever i små grupper. Eleverna kallas separat och kommer att serveras lunch vid dessa tillfällen. Det är mycket viktigt att elever och lärare känner sig friska inför dessa lektioner.

 

Lena Marklund

Rektor

Wilhelm Haglunds gymnasium