Instruktioner till elever på Wilhelm Haglunds gymnasium och deras vårdnadshavare

Publicerad: 3/17/2020 2:25:26 PM

Från och med onsdag 18 mars 2020 har WHG, efter rekommendationer från regeringen och beslut av huvudman, stängt sina lokaler för undervisning. Eleverna kommer dock att fortsätta sitt skolarbete hemifrån, bland annat genom distansundervisning via digital lärplattformar.

 

All viktig information från skolan till elever och vårdnadshavare kommer att kommuniceras via följande kanaler:

  • WHG:s hemsida (whgy.se)
  • Lärplattformen Schoolsoft
  • Lärplattformen Teams
  • Skolmailen (edu-adressen)

 

Eleverna på WHG åläggs att varje vardagsmorgon kontrollera eventuell ny information på hemsidan, Schoolsoft, Teams och skolmailen. På detta sätt kan vi få ut information enkelt, snabbt och kontinuerligt till alla elever och vårdnadshavare.

Eleverna är själva ansvariga för att ta hem dator, laddare, kursböcker och övrigt skolmaterial som är nödvändigt för att eleven ska kunna bedriva sina studier på distans. Detta kan till exempel ske genom att eleven eller elevens vårdnadshavare hämtar materialet i skolan. En skolkamrat kan också ta hem material. Observera att den som vill komma till WHG för att hämta material måste göra detta efter överenskommelse med elevens mentor eller annan tillgänglig personal.

Ett schema kommer att finnas som eleverna ska följa. Detta kommer inte att ligga som ett ordinarie schema i Schoolsoft, utan som ett eget dokument, väl tillgängligt. När ett första schema läggs ut är just nu inte klart, men informationen läggs löpande ut via våra kanaler.

Elev som är sjuk, anmäler detta på Schoolsoft, precis som vanligt. Elev som inte är sjukanmäld och inte deltar i distansundervisningen eller lämnar in uppgifter till läraren enligt överenskommelse, betraktas av skolan som ogiltigt frånvarande.

Varje lärare ansvarar för undervisningen i sin eller sina respektive kurser och kommunicerar instruktioner till eleverna främst via Teams. Kollegiet på WHG har, efter en genomgång i måndags av samtliga kurser, kommit fram till följande: alla teoretiska kurser går att undervisa på distans med relativt god bibehållen kvalitet. Vissa moment i praktiska kurser går bra att anpassa för distansundervisning. Vi är dock alla överens om att den bästa undervisningen sker när elever och lärare är fysiskt närvarande i skolan och vår stora utmaning blir att leverera samma höga kvalitet på undervisningen som vi är vana med. Skolan kommer också att i efterhand att göra en noggrann bedömning av hur mycket av den garanterade undervisningstiden som kan anses vara tillgodosedd.

 

Vi ber er vårdnadshavare om hjälp att stötta era ungdomar i att hålla fokus och vara med på lektionerna medan de anpassar sig till detta nya sätt att “gå i skolan”, och vi ber även om er förståelse för att en genomgående digital undervisningsmiljö ser annorlunda ut och på många sätt är obruten mark trots att vi är trygga med att kapaciteten finns.

 

Vi kommer i möjligaste mån att ge anpassning till elever med särskilda behov.

 

Skolan kommer att vara bemannad måndag – fredag kl.10:00–14:00

 

Vi besvarar individuella frågor via mail whgy@edu.sandvik.com så snart vi har möjlighet.  

 

Glöm inte att kontrollera Schoolsoft – skolmail – Teams – hemsidan varje morgon!