Information coronavirus

Publicerad: 3/12/2020 5:34:43 PM

Mental förberedelse inför eventuell stängning

Vi har idag torsdag förberett oss mentalt på att Sverige kanske följer sina Nordiska grannar i fråga om skolstängning.

Vi följer myndigheternas rekommendationer och är noga med att informera om att eventuell framtida stängning handlar om att minimera virusspridning och att måna om riskgrupper i samhället.

Information från mentorer till elever för att mentalt förbereda dem på distansundervisning har gjorts under dagen. Under morgondagen kommer IT-hjälp finnas på plats för att säkerställa att elever och lärare i en sådan situation kan arbeta över TEAMs.

Läs mer om Coronaviruset här ( Östhammars kommuns hemsida)