I väntan på 4 juni 2021

Publicerad: 5/4/2021 8:27:20 AM

Vi väntar på Folkhälsomyndighetens beslut den 17 maj. I dagsläget vet vi att studenterna springer ut kl 11:00. Vi avvaktar alltså beslut om hur många personer som kan möta upp på gårdsplanen.

.