En ovanlig skolstart den 17 augusti

Publicerad: 8/12/2020 3:22:32 PM

Den 17 augusti startar klassrumsundervisningen på Wilhelm Haglunds gymnasium. Vi har här samlat Skolverkets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har också dokumenterat de insatser som görs på skolan i den fysiska miljön för att bromsa smittspridning.

 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolor återgår till ordinarie undervisning. Det innebär att distansundervisning upphör och att verksamheten ska bedrivas som vanligt i skolans lokaler. De förändrade rekommendationerna innebär att huvudmannen inte kan välja att bedriva undervisning på distans om inte särskilda förutsättningar är uppfyllda. Regeringen har beslutat om förändringar i förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

 

Huvudmannen för skolan kan dock på egen hand besluta om att hålla stängt:

1) Om en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten.

 

2) Efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning.

 

Distansundervisning kan också komma att ersätta undervisningen på skolan helt eller delvis:

1) Om lärare eller elever inte närvarar i skolans lokaler därför att de utifrån sin egen personliga situation följer eller har följt Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer för covid-19. Med ”sin egen personliga situation” menas en situation som rör just den eleven eller läraren. Det kan till exempel vara att läraren eller eleven har milda symptom på covid-19 och behöver stanna hemma för att inte sprida smitta.

 

2) Om det behövs för att huvud­mannen för en gymnasieskola ska kunna anpassa utbildningens utformning, omfattning eller för­läggning för att lärare och elever ska kunna följa Folkhälso­myndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer om kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel under coronapandemin.

 

Bakgrunden till att Folkhälsomyndigheten tog bort rekommendationen om distansundervisning är att de har konstaterat att barn och unga bara blir sjuka i mindre utsträckning, att de generellt har milda symptom om de blir sjuka och att de generellt heller inte smittar andra barn eller vuxna. De flesta barn som blivit sjuka har smittats av en vuxen, visar Folkhälsomyndighetens rapport. De som arbetar inom gymnasieskolan har inte diagnostiserats med covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Det är dock viktigt att skolorna vidtar åtgärder för att minska smittspridning, till exempel genom att

 • undvika att samla större elevgrupper om det är möjligt.
 • undvika trängsel.
 • förlägga verksamhet utomhus när det är möjligt.
 • erbjuda goda möjligheter att tvätta händerna.

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer har Wilhelm Haglunds gymnasium vidtagit följande åtgärder:

 • Klassrummen har möblerats med längre avstånd mellan borden och eleverna får sittplatser längre ifrån varandra än vanligt.
 • Eleverna uppmanas att hålla avstånd till lärare och skolkamrater.
 • Behållare med handsprit finns att tillgå på ett flertal ställen i skolans lokaler.
 • Toaletter, omklädningsrum och liknande kommer att städas oftare än tidigare.
 • Tvål och pappershanddukar finns att tillgå på alla platser där skolan har rinnande vatten.
 • Anslag med information om de kända symtomen på covid-19 finns uppsatta på flera ställen i skolan.
 • På grund av trängselrisk ska eleverna inte vistas i lärarnas arbetsrum. Möten sker därför i större lokaler med möjlighet till distansering.
 • Bruksgymnasiets matsal är en rymlig lokal med goda möjligheter till avstånd mellan sittplatserna. Genom schemaläggning ska risken för köer minska och personalen serverar maten direkt på elevens tallrik.
 • Idrottslektionerna kommer att i möjligaste mån att bedrivas utomhus med distans mellan eleverna. Fler omklädningsrum och duschar kommer att utnyttjas för att undvika trängsel.

 

För att vi på WHG – personal, elever och vårdnadshavare – ska klara höstens stora utmaningar behöver vi hjälpas åt med följande:

 • Om eleven uppvisar något av följande symtom på covid-1 19 – stanna hemma!
 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • nästäppa
 • halsont
 • huvudvärk
 • illamående
 • muskel- och ledvärk
 • diarré
 • förlorat lukt- och smaksinne

 

Sjukskriv eleven som vanligt på Schoolsoft och kontakta mentor. Om eleven bara har lindriga symtom, kanske det är möjligt att i viss mån följa undervisningen på distans.

 • Ha tålamod! En lärare kan bli sjuk och måste vara hemma. Halva klassen kanske är borta och schemat måste läggas om. Det kan hända saker i samhället som påverkar vår verksamhet. Ett stort mått av flexibilitet kommer att vara nödvändigt för oss alla. Vi kan bli tvingade att undervisa under enstaka lovdagar eller helgdagar, det kan bli längre eller kortare skoldagar, mer hemarbete, annorlunda examinationer. Det viktiga är att eleverna får den undervisning och utbildning de har rätt till.
 • Tveka inte att kontakta skolans ledning, mentorerna och ämneslärarna när ni har frågor eller information. Just nu är det extra viktigt att kommunikationen mellan skolan och hemmen fungerar väl.                     

Väl mött i höst!