Digitala presentationer av gymnasiearbetet

Publicerad: 12/10/2020 10:13:01 AM

Vanligtvis presenterar våra elever sina gymnasiearbeten på plats hos Sandvik Coromant här i Gimo. Men, i år blev presentationerna - som mycket annat - utförda digitalt på distans. Trots detta var intresset stort och många åhörare anslöt digitalt för att ta del av elevernas arbeten.

.