Coronavirus

Publicerad: 3/15/2020 1:52:56 PM

Skolan följer myndigheternas råd

Wilhelm Haglunds gymnasium följer fortlöpande myndigheternas råd gällande Coronaviruset. Skolan är öppen imorgon. Vi uppmanar dock medarbetare och elever att vara uppmärksamma på tidiga symptom på eventuell infektion. Vid minsta symptom ska man hålla sig hemma. Medarbetare och elever som är friska ska gå till skolan.

 

Läs mer om Coronaviruset här ( Östhammars kommuns hemsida)