Coronavirus (Covid-19)

Publicerad: 3/2/2020 12:26:02 PM

WHG:s riktlinjer kring Coronavirus

 

WHG:s riktlinjer kring Coronavirus:

Har man inte rest inom eller vistats i områden med konstaterad smitta fortsätter vår verksamhet som vanligt. Vi följer noga UD's, smittskyddsinstitutets och Sandviks rekommendationer. Våra elever är på utlands-APL just nu. Inga elever finns i områden med konstaterad smitta och vi har en kontinuerlig kontakt med alla.  

Viktigt att komma ihåg vanliga åtgärder mot smitta; god handhygien och nysa och hosta i armvecket.